bytové domy

Soutěžní návrh bytového komplexu na Žižkově zpracovaný pro mezinárodní vyzvanou architektonickou...

Bytový komplex v Kolbenově ulici v Praze 9 Vysočanech.

Bytový komplex v ulici Na Pomezí v Praze 5 Košířích.

Bytový komplex v Kolbenově ulici v Praze 9 Vysočanech.

Bytový dům s komerčními plochami v parteru na Nuselské ulici v Praze 4 Michli.

Bytové domy ve Voskovcově ulici v Praze 5 Barrandově.

Bytový dům na křížení ulic Drahobejlova a U svobodárny v Praze Libni s komerčními plochami v parteru...

Návrh nového obytného souboru na okraji urbanizovaného území v Praze 5 Jinonicích.

Bytové domy v Poděbradské ulici v Praze 9 Vysočanech.

Bytový dům doplněný o administrativní a komerční prostory v Křižíkově ulici v Praze 8 Karlíně.

Bytové domy v ulici Nad přehradou v Praze 10 Horních Měcholupech.

Bytové domy v Makedonské ulici v Praze 9.

Soutěžní návrh obytného souboru sestávajícího z několika typů bytových a řadových rodinných domů v...

Bytový dům s komerčními plochami v parteru na Bělohorské ulici v Praze 6 Břevnově.

Obytný a administrativní komplex na křižovatce ulic Generála Šišky a Československého exilu v Praze...

Soutěžní návrh obytného souboru sestávajícího z několika typů bytových a řadových rodinných domů v...

Obytný soubor Krásná Hůrka v Praze 13.

Soutěžní návrh v urbanisticko-architektonické soutěži na nové využití prostoru stávajících veletrhů v...

Obytný soubor sestávající z několika typů bytových domů v blízkosti přehradní nádrže Lipno.

Soutěžní návrh obytného souboru s několika typy bytových domů v Praze 4 Hodkovičkách.

Návrh nové zástavby Radničního náměstí v Peci pod Sněžkou.

Rekonstrukce a dostavba horského hotelu Budovatel ve Velké Úpě v Krkonoších.

Obytný soubor v ulici Na Císařce v Praze 5 Smíchově.

Obytný soubor v Praze 8 Libni oceněný 1. cenou v soutěži Best of Realty 2006 v kategorii rezidenční...

Soutěžní návrh bytových a rodinných řadových domů v ulici Na krutci v Praze 6 Vokovicích.