rodinné domy

Víkendový dům v Křížlicích v Krkonoších. Hlavní ideou návrhu byla jednoduchost formy a důraz na...

Rodinný dům s mateřskou školou v Tróji navržený včetně projektu interiéru.

Rodinný dům v Jevanech navržený včetně projektu interiéru.

Čajový dům uprostřed japonské zahrady, která je součástí rozsáhlé zahrady přilehlé vily. Důraz byl...

Koupací jezírko s objektem zázemí a navazujícími sadovými úpravami v rozsáhlé zahradě přilehlé vily...

Rodinný dům v Říčanech navržený včetně projektu interiéru.

Rekonstrukce rodinného domu v Dolanech. Projekt byl zpracován včetně návrhu interiéru a designu...

Návrh nového obytného souboru na okraji urbanizovaného území v Praze 5 Jinonicích.

Soutěžní návrh obytného souboru na místě bývalého průmyslového areálu s novou zástavbou navrženou z...

Reprezentativní vila situovaná na rozlehlém pozemku v Šáreckém údolí na okraji Prahy. Součástí...

Vila na svažitém pozemku v Jílovišti navržená včetně projektu interiéru.

Soutěžní návrh obytného souboru sestávajícího z několika typů bytových a řadových rodinných domů v...

Soutěžní návrh obytného souboru sestávajícího z několika typů bytových a řadových rodinných domů v...

Rodinný dům v Lukách pod Medníkem.

Rodinný dům ve Václavské ulici v Jindřichově Hradci.

Vila na svažitém pozemku v Praze Tróji. Pro podobu hmotového a provozního uspořádání byla kromě...

Dvougenerační vila v areálu Obytného souboru Na Krutci v Praze s doplňkovou bytovou jednotkou...

Soutěžní návrh bytových a rodinných řadových domů v ulici Na krutci v Praze 6 Vokovicích.