Vila v Tróji

Místo: 
Trojská, Praha 6
Fáze projektu: 
realizace
Rok: 
2008
Popis: 

Vila na svažitém pozemku v Praze Tróji. Pro podobu hmotového a provozního uspořádání byla kromě morfologie terénu určující také nepříznivá proporce pozemku a orientace ke světovým stranám. Projekt byl zpracován včetně návrhu interiéru a designu nábytku.

další projekty

Víkendový dům v Křížlicích v Krkonoších. Hlavní ideou návrhu byla jednoduchost formy a důraz na...

Rodinný dům s mateřskou školou v Tróji navržený včetně projektu interiéru.

Rodinný dům v Jevanech navržený včetně projektu interiéru.

Čajový dům uprostřed japonské zahrady, která je součástí rozsáhlé zahrady přilehlé vily. Důraz byl...

Koupací jezírko s objektem zázemí a navazujícími sadovými úpravami v rozsáhlé zahradě přilehlé vily...